Categories

Test Page About Company


ความเป็นมา

TAC Lead Co.,LTD ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 ในนาม Valor Tactical Thailand
ที่เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางยุทธวิธีชั้นนำจากยุโรปและสหรัฐอเมริกา
ทั้งแบบปลีกและนำเข้าให้กับกองทัพฯ รวมถึงอุปกรณ์ติดตั้งกับอาวุธ
และยุทธภัณฑ์สำหรับฝึก

เราได้รับการตอบรับจากลูกค้าและหน่วยงานอย่างเหนียวแน่น จนในปี 2020
บริษัทในเครือ Gatorz Eyewear ได้เข้ามาร่วมลงทุนในธุรกิจ
ค้าปลีกและจำหน่ายให้กับกองทัพ ซึ่งร้าน Valor Tactical ได้มาเปิดอีกครั้ง
พร้อมกับโชว์รูมขนาด 200 ตารางเมตร ให้ลูกค้าได้ลองและสัมผัสสินค้า
ก่อนตัดสินใจซื้อและเราได้ตั้งชื่อบริษัทใหม่ในนาม Tac Lead Co.,LTD

ทางเรามีการศึกษาและค้นคว้า เพิ่มพูนประสบการณ์ เพื่อค้นหาสินค้า
และอุปกรณ์ทางยุทธวิธีต่างๆระดับ High-End ทั่วโลก เพื่อตอบโจทย์
ความต้องการทั้งระดับผู้ปฏิบัติงาน และกับหน่วยงานและบริษัท
ที่มีความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ต่างๆ
ให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่มาและความหมายของโลโก้


จุดเริ่มต้นมาจากบริษัท Gatorz Eyewear ใน San Diego , California , USA
เรามีพรรคพวกและกลุ่มลูกค้าที่เหนียวแน่น เป็นเจ้าหน้าที่ทีปฏิบัติการพิเศษ
US Navy Seals ทุกทีมแม้กระทั่ง Seal Team 6 ( Devgru )
แวะเวียนเข้ามาติดต่อที่บริษัทเพื่อออกแบบและ Custom ตราสัญลักษณ์
ใส่ลงบนผลิตภัณฑ์ของเรา และในเวลานั้นเอง เราก็ได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราว
และรายละเอียดการใช้งานผลิตภัณฑ์ทางยุทธวิธีระดับ Tier One ของโลก
ที่เจ้าหน้าที่เลือกใช้ในการปฏิบัติภารกิจสำคัญต่างๆ โดยเราได้นำมา
พัฒนา Content ต่อยอดให้กับลูกค้าในเมืองไทย ที่มาของ Logo Frog Skull
จึงเป็นแรงบันดาลใจที่เราอยากจะทำบริษัทที่เน้นผลิตภัณฑ์ Tactical
ระดับ Tier One เป็นที่แรกในประเทศไทยเพื่อสนับสนุน
และจัดหาสินค้าที่ทันสมัยให้ลูกค้าทุกท่าน รวมถึงให้กลายเป็นสถานที่พบปะ
และแลกเปลี่ยนเรื่องราวและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ
เพื่อช่วยกันพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ต่อไป

โดยในคำว่า TACLEAD มาจากคำเต็มๆที่มีชื่อว่า Tactical Leader 
ซึ่งเป็นผู้นำทางยุทธวิธีและปฏิบัติการ คำนี้ได้แรงบันดาลใจมาจาก
หน่วยปฏิบัติการพิเศษระดับ Tier One ในสหรัฐอเมริกา โดยภายในทีม
จะมีบุคคลหนึ่งที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้วางแผนการปฏิบัติการและช่วยตีโจทย์
ในทุกรูปแบบสำหรับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกสมรภูมิที่ทีมต้องเผชิญ
และเป็นผู้ที่ช่วยหาทางออกให้กับทุกปัญหาที่เจอ เป็นตำแหน่งที่สำคัญ
ชนิดที่ว่าแม้แต่นายทหารหัวหน้าทีมยังต้องเคารพและเชื่อฟังความเห็น
ของ Tactical Leader ในทีม ซึ่งในบางครั้งบุคคลตำแหน่งนี้มักจะ
ได้รับตำแหน่งว่าเป็น " พันจ่าอาวุโส "
Scroll to Top