Categories

รับลมเย็น ... เยือนถิ่นบางแสน ! กับ C-MEX 2020

รับลมเย็น ... เยือนถิ่นบางแสน ! กับ C-MEX 2020
งานฝึกบริหารวิกฤตการระดับชาติ หรือ C-MEX
ถูกจัดขึ้นในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2563 

โดยทาง Valor Tactical ได้รับเกียรติให้เข้าไปจัดบูทนำเสนอสินค้า
และนำเสนออุปกรณ์ทั้งในส่วนของกู้ภัยและการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ

ทั้งนี้ ทาง Valor Tactical ได้รับการตอบรับที่ดีทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน
ซึ่งทางเรามีความคาดหวังว่าในอนาคต สินค้าทางยุทธวิธีจะได้รับความสนใจ
และถูกเลือกใช้โดยหน่วยงาน / บริษัทเอกชนเพื่อใช้ในการรับมือกับปัญหา
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป


Scroll to Top