Categories

Valor Tactical เยือนถิ่น ... กรมรบพิเศษที่ 1 จังหวัดลพบุรี

Valor Tactical เยือนถิ่น ... กรมรบพิเศษที่ 1 จังหวัดลพบุรี

ในวันที่ 17 กรกฏาคม 2563 ทาง Valor Tactical ได้ร่วมเปิดบูทจัดแสดง
และจำหน่ายสินค้า Tactical ที่ด้านหน้ากรมรบพิเศษที่ 1 จังหวัดลพบุรี 
โดยมีผู้เข้าร่วมและให้ความสนใจในสินค้า Tactical เป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ นี่เป็นครั้งแรกที่ทาง Valor Tactical ได้ร่วมกับกรมรบพิเศษที่ 1
เพื่อจัดโครงการซื้อสินค้าแบบผ่อนชำระให้กับกำลังพลในหน่วยงาน

โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ Tactical 
และสินค้าชั้นนำระดับโลกในราคาที่จับต้องได้ และเราหวังว่าโครงการนี้
จะได้รับการตอบรับที่ดีจากหน่วยงานอื่นๆต่อไป 
Scroll to Top