Categories

Valor Tactical ร่วมมือกับหน่วย Commando ในการฝึกปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บในสนามรบ ( TCCC )

Valor Tactical ร่วมมือกับหน่วย Commando ในการฝึกปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บในสนามรบ ( TCCC )
ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ทาง Valor Tactical
ร่วมมือกับกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ 
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ในงานฝึกการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บในสนามรบ
หรือที่เรียกว่า Tactical Combat Casualty Care : TCCCทั้งนี้ ทาง Valor Tactical ได้นำอุปกรณ์การฝึก
ระดับ High-End อย่าง TrueClot เข้ามาร่วมเป็น
อุปกรณ์ประกอบในการฝึกสอนเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้
มีความเข้าใจจนถึงเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการใช้งาน
อุปกรณ์ปฐมพยาบาลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง
และปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานซึ่งทางเราหวังว่าเจ้าหน้าที่ทุกท่านจะได้รับประสบการณ์ ความรู้
เพื่อใช้ในการช่วยเหลือตนเอง ทีมและประชาชนต่อไป
สำหรับหน่วยงานหรือบริษัทที่สนใจ สามารถติดต่อ
เพื่อสอบถามรายละเอียดได้ทาง INBOX
หรือเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 062-556-2226 ครับScroll to Top