Categories

MIRA Safety

MIRA Safety - NBC-77 SOF CBRN Gas Mask Filter

0.00 ฿
กดที่เพิ่มเพื่อขยาย

The NBC-77 SOF filter canister, in combination with a full-face mask, mouthpiece assembly, or PAPR, reliably protects air passages against a wide range of harmful and highly toxic substances including all known CBRN agents.

The filters are produced with standard round threads according to STANAG 4155 (EN 148- 1)- Rd 40x1/7". The filter components are made of hard plastic. This results in a very robust product that is extremely durable against shock and impact damage in operational use.

KEY FEATURES:

 • Compatible with standard 40mm NATO threaded respirators, which are widely available.
 • 20-year shelf life - save money long-term by not having to replace your filters every 5 years
 • Used by military personnel, CBRN specialists, and special operations forces all over the world
 • Filter all known CBRN agents, including radioactive iodine, rated for A2B2E2K2HgSXP3 D R.
 • Certified by European agencies and has the “CE” symbol. Compliant under EN 14387:2004 + A1:2008


TECHNICAL DATA BREATHING RESISTANCE IN PA BREATHING RESISTANCE IN PA
Diameter 110 mm @ flow rate 30l/min. EN 1) NBC-77 SOF 260 <140 @ flow rate 95l/min. EN 1) NBC-77 SOF 980 <600
Height 85 mm
Weight 335 g ±5%
Storage time 20 years (factory sealed)
TYPE AND CLASS PARTICLE FILTER EFFICIENCY @ FLOW RATE 95L/M PARTICLE FILTER EFFICIENCY @ FLOW RATE 95L/M
A2 - organic gases and vapors SX - CG, CK, PS Sodium Chloride NaCl (S) Paraffin oil (L) EN 99.95 99.95 NBC-77 SOF >99.999 >99.999
B2 - inorganic gases and vapors P3 - particles
E2 - acid gases and vapors D- dust
K2 - ammonia and amines R- reusable
Hg - mercury vapors REACTOR - radioactive iodine

Note:
1) Standard EN 14387+A1
2) The filter was tested on dolomite dust clogging
3) Radioactive iodine and its organic compound - methyliodide¹³¹ acc. to standard DIN 58621


APPLICATION:

The filter canister in connection with a suitable respirator or PAPR provides protection against solid and liquid particles, pepper spray (OC), smoke-producing substances, radioactive particles, bacteria and rickettsia, fungi, toxins, viruses, riot control agents (lachrymators, sternutators, vomiting agents), blister agents (vesicants), choking agents, blood agents, nerve agents, incapacitants, herbicides, pesticides, and TIC, such as bromoacetone, CS, CR, CN, CNC, CNS, CA substances, organic compounds of arsenic - diphenyldichlorarsine - CLARK I (DA), diphenylcyanoarsine - CLARK II (DC), adamsite (DM), diphenyldichlorarsine (DA), ethyldichlorarsine (ED), methyldichlorarsine (MD), mustard gas (H), sulphur mustard gas (HD), T-mustard gas, Q-mustard gas, nitrogen mustard gases (HN1, HN2, HN3), lewisite (L), mixed mustard gas (H-L), phosgene oxime (CX), phosgene (CG), diphosgene(DP), chloropicrin (PS), hydrogen cyanide (AC), cyanogen chloride (CK), arsine (SA), G-agents: sarin (GB), cyclosarin (GF), soman (GD), tabun (GA), IVA (GV), V-agents: VX, VR, VE, VG (amiton), VM and toxic industrial chemicals such as: fumes of organic or inorganic acids, hydroxides, organic solvents with a boiling point above 65° C, ammonia, amines, inorganic and acid gases, agricultural chemical combustion gases, other toxic substances, e.g. benzene, toluene, vinyl chloride, fluorine, hydrogen fluoride, sulphur oxides, chloroacetic acid, aldehydes, mixtures of inorganic acids, and organic substances, mercury vapors, radioactive iodine, organic compounds of iodine (Iodomethane, 129, 131), radioactive particles, etc.

TESTING GAS CONCENTRATION OF TESTING GAS BREAKTHROUGH TIME IN MINUTES EN NBC-77 SOF DAC IN GRAMS NBC-77 SOF
PPM MG/I
A2 Cyclohexane C₆H₁₂ 5000 17.5 35 39 20.475
B2 Chlorine Cl₂ 5000 15 20 45 20.250
Hydrogen Sulphide H₂S 5000 7.1 40 >80 >17.400
Hydrogen Cyanide HCN 5000 5.6 25 50 8.400
E2 Sulphur Dioxide SO₂ 5000 13.3 20 25 9.975
K2 Ammonia NH₃ 5000 3.5 40 50 5.250
Hg Mercury Hg ----- 13 mg/m³ 100 hours >170 hours >3.900
SX Cyanogen chloride CICN 2500 6.28 20 25 4.710
Chloropicrin CCI₃NO₃ 5000 33.55 20 44 44.286
Phosgene COCl₃ 5000 20.24 20 >77 >47.058
REACTOR Methyloidide₁₃₁ CH₃I - - 2 hours >2 hours -


LIFETIME:

Breakthrough time of a filter is tested according to EN 14387+A1 at humidity 70% and flow rate 30 l/min, which is equivalent to the volume of air per minute used by an average person carrying out medium heavy work. The approximate lifetime (usage time) of a filter may, under normal conditions, calculated by comparing the concentration at the workplace and the minimum Dynamic Adsorption Capacity (DAC) for the filter.


STORAGE AND MAINTENANCE:

The filters are sealed in plastic bags by the manufacturer. Store the filters unopened in a clean place at even temperature, most appropriate at -5 to +30°C and relative humidity below 80%. Sealed filters tolerate also conditions of -30 to +50°C and RH below 95%. The storage period (month and year) for filters is marked on the filter label. Do not try to regenerate the filters. Never clean the filters with compressed air or compressed water.


DISPOSAL:

After use, the filters are special refuse. Make sure that they are disposed of according to the filtered substance (gases or particles) in accordance with current waste treatment regulations. If the product is to be disposed of, it should be dismantled from the respirator and disposed of as solid waste. Please see local authority regulations for disposal advice and locations.

MIRA Safety

MIRA Safety - NBC-77 SOF CBRN Gas Mask Filter

SKU
0.00 ฿
0.00 ฿

SHIPPING INFORMATION

Order Restrictions

Fast, 2-Business-Day, Next-Day, and Saturday delivery options are not available for orders containing fragrances, lighting, rugs, and orders greater than 30 units. Lamps will ship with the base and the shade as 2 separate packages. Gift cards are shipped separately free of charge.

Delivery Timing

Your items may arrive sooner than the estimated delivery date. Ralph Lauren reserves the right to send packages via other shipping methods based on the shipping destination as long as orders will still arrive within the arrival times outlined on RalphLauren.com. When you choose the Economy delivery option, packages are delivered Monday through Saturday 8 AM to 4:30 PM. Orders sent by Fast, 2-Business-Day or Next-Day shipping methods are delivered Monday through Friday from 8 AM to 4:30 PM. We recommend choosing Fast or Next-Day delivery if you are shipping your package to a business address. You will be asked to provide a telephone number on the shipping page of checkout, which is important in the event the courier needs to arrange a delivery time with you. You will also be asked to provide an email address, to which we will send confirmation that your order was placed.

Return Policy

Return

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ullam eius quaerat nisi ea nulla fugit, laborum voluptatum aut sunt recusandae quia, deleniti labore maiores beatae, quis cupiditate corrupti pariatur est natus rerum expedita. Saepe praesentium, iure repellendus accusamus vel voluptatum incidunt aut? Qui molestiae consequuntur magni officia explicabo. Aut minima, voluptatibus numquam exercitationem hic aliquam sit! Modi ducimus mollitia odio minus consectetur dolore, dolorem inventore vero id ea necessitatibus accusamus consequuntur laboriosam dignissimos. Dolorum obcaecati ullam placeat mollitia fugit!

Policy

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Maiores, rerum officia magni totam voluptas ipsa a mollitia, recusandae alias expedita non error reiciendis molestias eius doloribus suscipit sed. Quas, debitis? Consectetur amet eum rem debitis dolorem iusto nesciunt velit incidunt molestias explicabo assumenda magnam, ad totam eius sit. Similique, illum eligendi facere praesentium sapiente nostrum repudiandae modi fugit optio mollitia quod inventore voluptatibus maiores repellendus eius a eos possimus, nam corporis atque? Veniam, pariatur aspernatur, cumque neque commodi cupiditate delectus voluptas illo ullam dolores ipsum vitae molestias mollitia doloremque, sequi alias? Eius fuga quibusdam culpa voluptatum libero quisquam nobis ullam!

Help

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt tenetur voluptates cum ducimus saepe inventore porro consequatur obcaecati? Ducimus molestias accusantium maxime, iste quae corrupti quas minus exercitationem facere magni veniam accusamus magnam eius aperiam possimus commodi sint et, ipsam atque reprehenderit, minima consequatur blanditiis dolor. Voluptates distinctio ad enim, exercitationem deleniti laborum, suscipit impedit facere odit ut ea ex pariatur provident soluta, corporis incidunt unde possimus maxime laboriosam sed minus excepturi illo? Modi ducimus nobis praesentium, iusto non earum exercitationem, pariatur harum dolorum, quo reprehenderit. Repellendus, minus asperiores! Delectus nam suscipit accusamus atque omnis commodi quam. Dolor sapiente doloremque corrupti maxime earum aliquam in cum dolore natus rem neque impedit, similique suscipit totam maiores sint iure vero? Dolores sint saepe quas! Odio soluta aut rerum suscipit exercitationem ipsa itaque vel beatae quibusdam vitae voluptates ducimus at possimus ipsum quae minima in quo voluptatibus eaque quis laudantium, ratione tempore praesentium officia? Deserunt sunt atque molestiae, totam cum amet est eaque vero velit esse magni doloribus officia repellendus autem ad perspiciatis odit? Inventore esse nisi et cumque sunt suscipit culpa, fuga cum quidem quia in dolorem dolores hic sapiente consequuntur deserunt odit eaque. Veniam ducimus corrupti tempora consectetur voluptatum esse illo.

 • คำอธิบายสินค้า

  The NBC-77 SOF filter canister, in combination with a full-face mask, mouthpiece assembly, or PAPR, reliably protects air passages against a wide range of harmful and highly toxic substances including all known CBRN agents.

  The filters are produced with standard round threads according to STANAG 4155 (EN 148- 1)- Rd 40x1/7". The filter components are made of hard plastic. This results in a very robust product that is extremely durable against shock and impact damage in operational use.

  KEY FEATURES:

  • Compatible with standard 40mm NATO threaded respirators, which are widely available.
  • 20-year shelf life - save money long-term by not having to replace your filters every 5 years
  • Used by military personnel, CBRN specialists, and special operations forces all over the world
  • Filter all known CBRN agents, including radioactive iodine, rated for A2B2E2K2HgSXP3 D R.
  • Certified by European agencies and has the “CE” symbol. Compliant under EN 14387:2004 + A1:2008


  TECHNICAL DATA BREATHING RESISTANCE IN PA BREATHING RESISTANCE IN PA
  Diameter 110 mm @ flow rate 30l/min. EN 1) NBC-77 SOF 260 <140 @ flow rate 95l/min. EN 1) NBC-77 SOF 980 <600
  Height 85 mm
  Weight 335 g ±5%
  Storage time 20 years (factory sealed)
  TYPE AND CLASS PARTICLE FILTER EFFICIENCY @ FLOW RATE 95L/M PARTICLE FILTER EFFICIENCY @ FLOW RATE 95L/M
  A2 - organic gases and vapors SX - CG, CK, PS Sodium Chloride NaCl (S) Paraffin oil (L) EN 99.95 99.95 NBC-77 SOF >99.999 >99.999
  B2 - inorganic gases and vapors P3 - particles
  E2 - acid gases and vapors D- dust
  K2 - ammonia and amines R- reusable
  Hg - mercury vapors REACTOR - radioactive iodine

  Note:
  1) Standard EN 14387+A1
  2) The filter was tested on dolomite dust clogging
  3) Radioactive iodine and its organic compound - methyliodide¹³¹ acc. to standard DIN 58621


  APPLICATION:

  The filter canister in connection with a suitable respirator or PAPR provides protection against solid and liquid particles, pepper spray (OC), smoke-producing substances, radioactive particles, bacteria and rickettsia, fungi, toxins, viruses, riot control agents (lachrymators, sternutators, vomiting agents), blister agents (vesicants), choking agents, blood agents, nerve agents, incapacitants, herbicides, pesticides, and TIC, such as bromoacetone, CS, CR, CN, CNC, CNS, CA substances, organic compounds of arsenic - diphenyldichlorarsine - CLARK I (DA), diphenylcyanoarsine - CLARK II (DC), adamsite (DM), diphenyldichlorarsine (DA), ethyldichlorarsine (ED), methyldichlorarsine (MD), mustard gas (H), sulphur mustard gas (HD), T-mustard gas, Q-mustard gas, nitrogen mustard gases (HN1, HN2, HN3), lewisite (L), mixed mustard gas (H-L), phosgene oxime (CX), phosgene (CG), diphosgene(DP), chloropicrin (PS), hydrogen cyanide (AC), cyanogen chloride (CK), arsine (SA), G-agents: sarin (GB), cyclosarin (GF), soman (GD), tabun (GA), IVA (GV), V-agents: VX, VR, VE, VG (amiton), VM and toxic industrial chemicals such as: fumes of organic or inorganic acids, hydroxides, organic solvents with a boiling point above 65° C, ammonia, amines, inorganic and acid gases, agricultural chemical combustion gases, other toxic substances, e.g. benzene, toluene, vinyl chloride, fluorine, hydrogen fluoride, sulphur oxides, chloroacetic acid, aldehydes, mixtures of inorganic acids, and organic substances, mercury vapors, radioactive iodine, organic compounds of iodine (Iodomethane, 129, 131), radioactive particles, etc.

  TESTING GAS CONCENTRATION OF TESTING GAS BREAKTHROUGH TIME IN MINUTES EN NBC-77 SOF DAC IN GRAMS NBC-77 SOF
  PPM MG/I
  A2 Cyclohexane C₆H₁₂ 5000 17.5 35 39 20.475
  B2 Chlorine Cl₂ 5000 15 20 45 20.250
  Hydrogen Sulphide H₂S 5000 7.1 40 >80 >17.400
  Hydrogen Cyanide HCN 5000 5.6 25 50 8.400
  E2 Sulphur Dioxide SO₂ 5000 13.3 20 25 9.975
  K2 Ammonia NH₃ 5000 3.5 40 50 5.250
  Hg Mercury Hg ----- 13 mg/m³ 100 hours >170 hours >3.900
  SX Cyanogen chloride CICN 2500 6.28 20 25 4.710
  Chloropicrin CCI₃NO₃ 5000 33.55 20 44 44.286
  Phosgene COCl₃ 5000 20.24 20 >77 >47.058
  REACTOR Methyloidide₁₃₁ CH₃I - - 2 hours >2 hours -


  LIFETIME:

  Breakthrough time of a filter is tested according to EN 14387+A1 at humidity 70% and flow rate 30 l/min, which is equivalent to the volume of air per minute used by an average person carrying out medium heavy work. The approximate lifetime (usage time) of a filter may, under normal conditions, calculated by comparing the concentration at the workplace and the minimum Dynamic Adsorption Capacity (DAC) for the filter.


  STORAGE AND MAINTENANCE:

  The filters are sealed in plastic bags by the manufacturer. Store the filters unopened in a clean place at even temperature, most appropriate at -5 to +30°C and relative humidity below 80%. Sealed filters tolerate also conditions of -30 to +50°C and RH below 95%. The storage period (month and year) for filters is marked on the filter label. Do not try to regenerate the filters. Never clean the filters with compressed air or compressed water.


  DISPOSAL:

  After use, the filters are special refuse. Make sure that they are disposed of according to the filtered substance (gases or particles) in accordance with current waste treatment regulations. If the product is to be disposed of, it should be dismantled from the respirator and disposed of as solid waste. Please see local authority regulations for disposal advice and locations.

 • FAQs
  Need some help? Ask us!
 • Custom tab

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Related products

Customers Also viewed

Scroll to Top